Skip to content

Leerlingenraad

De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met het promoten van zichzelf als de juiste kandidaat voor de leerlingenraad! Vorige week werden de stemmen uitgebracht en vandaag zijn ze geteld! We hebben 2 nieuwe leerlingen uit de groepen 6 en 2 nieuwe leerlingen uit de groepen 7.

Met trots presenteren wij u van links naar rechts Ammara, Veerle, Melody, Logan, Owen en Adam! Owen en Veerle uit groep 8 zullen voor het 2de jaar deelnemen aan de leerlingenraad.

Volgende week zal de eerste vergadering plaatsvinden. De leerlingen zullen input geven aan verschillende zaken binnen de school en zij zullen ook helpen meedenken over de invulling van verschillende thema’s en problemen. Verder zijn zij ook een aanspreekpunt voor alle leerlingen op Het Spectrum.

Gefeliciteerd en we hopen op inspiratievolle vergaderingen!

Back To Top