Skip to content

Blije gezichten op Het Spectrum. In juni 2023 ontving de school opnieuw het predicaat ‘Excellente School’. De school kreeg het oordeel GOED van de inspectie. De Inspectie van het Onderwijs oordeelde toen al dat alle veertien indicatoren goed waren. Een uitzonderlijke score, want dat lukt slechts 1% van alle Nederlandse basisscholen. Daar bovenop komt dus nu het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de school excelleert op het gebied van kwaliteitszorg.

Trots

De school is ontzettend trots op dit behaalde resultaat. ‘We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs en vinden het belangrijk om met elkaar te kijken waar wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren. Toekenning van het predicaat Excellente School is een beloning voor onze leerlingen en ons team. Het is een bevestiging van ‘elke dag samen een beetje beter’, aldus directeur Linda van Oosten.

Excellent in gezamenlijke zorg voor kwaliteit

Het excellentie profiel van Het Spectrum is relevant. De gezamenlijk zorg voor kwaliteit leidt tot passend onderwijs voor de leerlingen. Het kwaliteitssysteem op onze school is doorgevoerd in alle lagen van de organisatie. Bij alles wat we doen hebben we de kwaliteitscyclus voor ogen en worden we elke dag een beetje beter. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en werken met specialisten die van onderaf monitoren en begeleiden. We werken elke dag met alle geldingen aan goed georganiseerd onderwijs.

De grootste complimenten van kinderen en ouders

De jury sprak met leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Zowel uit de gesprekken als uit eerdere tevredenheidsonderzoeken bleek dat iedereen in en om de school zijn waardering over de school uitspreekt en de scores erg hoog zijn. De jury hoorde prachtige voorbeelden over de manier waarop de school leerlingen een passende plek biedt binnen het onderwijs.

Back To Top