Skip to content

Ziekte en verzuim

 

Basisschool

Wanneer een kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken, verwachten wij dat de ouders dit ’s morgens voor schooltijd doorgeven aan de administratie via ons telefoonnummer 010-2222842.
Wanneer een kind niet is afgemeld en toch afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Opvang

Wij werken aan de hand van de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Als uw kind ziek is, kunt u dit bij voorkeur ’s morgens voor 8.00 uur melden in de ouderapp. Wanneer de pedagogisch medewerkers merken dat uw kind ziek is of wordt tijdens de opvang wordt contact opgenomen met één van de ouders. De pedagogisch medewerker overlegt met de ouder wat te doen.

Back To Top