Skip to content

Ziekte en verzuim

 

Basisschool

Wilt u uw kind ziekmelden, of kan uw kind om een andere reden niet op school zijn, dan verzoeken we u dit vóór (08.30) schooltijd, te laten weten. U kunt dit doorgeven via onze schoolapp, de kortste route, want op deze wijze is de leerkracht direct geïnformeerd. Hoe werkt afmelden via de schoolapp? Klik in de schoolapp op het kopje formulieren. Kies het formulier ziekmelden/afmelden van de klas van uw kind en vul de gegevens in. Bij opmerkingen graag invullen waarom uw kind afwezig is. U ontvangt een bevestigingsmail als de afmelding is binnengekomen. Heeft u de voorkeur om een ziek- of afmelding telefonisch door te geven dan kunt voor schooltijd onze administratie bereiken op 010-2222842. Wanneer uw kind niet is afgemeld en niet op school is, nemen wij contact met u op. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig; indien zij afwezig zijn zonder geldige reden, zijn wij verplicht om de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Opvang

Wij werken aan de hand van de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Als uw kind ziek is, kunt u dit bij voorkeur ’s morgens voor 8.00 uur melden in de ouderapp. Wanneer de pedagogisch medewerkers merken dat uw kind ziek is of wordt tijdens de opvang wordt contact opgenomen met één van de ouders. De pedagogisch medewerker overlegt met de ouder wat te doen.

Back To Top