Skip to content

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. We laten ons als organisatie inspireren door de christelijke traditie en vertalen die naar vandaag.

In de praktijk betekent het dat onze leerlingen enkele keren per week les krijgen in het vak godsdienst. Door gezamenlijk naar Bijbelverhalen te luisteren, hierover met elkaar van gedachten te wisselen, met elkaar te bidden en door het zingen van daarbij aansluitende liedjes, maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het christelijk geloof. Dit betekent ook dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Vanuit deze levenshouding ontwikkelen kinderen respect voor de andere medemens en krijgen daarmee inzicht in andere culturen. In onze methode “Trefwoord”, wordt dit aspect via spiegelverhalen belicht, zodat we aandacht kunnen schenken aan onderwerpen als: culturen, godsdiensten, gewoonten en feestdagen. We staan open voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven en respecteren.

Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Zij wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes er worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid).

Back To Top