Skip to content

Leerlingenraad

Elke schooljaar is er een leerlingenraad. Dit zijn kinderen uit groep 6,7 en 8. De leerlingenraad mag meedenken met leuke plannen voor de school, bijvoorbeeld het bedenken van het thema van de muffendag of het organiseren van een filmmiddag. De kinderen die deel willen nemen aan de leerlingenraad maken een poster om zichzelf te promoten. Door middel van een stemming wordt er bepaald welke leerlingen mogen deelnemen.

Voor komend schooljaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad;

Tryfon (6a), Lizz (6b), Linde (7b), Farelle (7b), Sylvie (8c) en Viggo (8d).

Samen met juf de Klerk (evenementcoördinator) vergaderen zij ongeveer één keer per maand. De leerlingenraad zal u af en toe ook op de hoogte houden van de plannen die uitgevoerd worden.

Back To Top