Skip to content

Het Spectrum – MR

De MR vergadering van 6 september heeft gelukkig weer ‘live’ plaats kunnen vinden in het schoolgebouw.
Deze eerste vergadering van dit schooljaar begonnen we met het verwelkomen van de drie nieuwe leden uit de oudergeleding bestaande uit: Ingeborg Oldenhof, Patrick van Wijnen en Erica Hes. Sanne v.d. Stoep was er deze vergadering met een goede reden niet bij. Sanne is namelijk in de zomervakantie bevallen van een gezonde dochter.
We hebben het onder andere gehad over de verkeersveiligheid. Het is druk met auto’s en dus organiseren we een autovrije week van 4 t/m 8 oktober. Bob Leenman heeft samen met de wijkagent wat leuke activiteiten kunnen regelen. Wat de activiteiten zijn houden we nog even geheim. Gelukkig mogen de kinderen sinds dit schooljaar weer mengen met andere groepen en konden daardoor ook weer de eerste zwemlessen plaatsvinden. Wilt u de notulen van onze vergadering graag lezen, dan kunt u deze vinden op onze website (MR/LOC – IKC Samen Uniek (ikchetspectrum.nl) of school app onder het kopje: “ouders”. Samenwerking met ouders is belangrijk. Uiteraard ontvangen we uw vragen en suggesties ook graag via ons mailadres mr@hetspectrum-nesselande.nl

Van boven naar beneden links: Carla van der Gaag, Erica Hes, Agnes Bergsma, Patrick van Wijnen.
Van boven naar beneden rechts: Tessa Geijsen, Ingeborg Oldenhof, Marloes Gijsbers, Bob Leenman.

Back To Top